ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
CAT4 – Genny4
RD 8200
RD 7200
RD 8100
RD 7100
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ
RD 312
MAGGIE
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Εντοπιστές διαρροών
M40
AQUA M300
ATP-407N
PIPEMIC
Καταγραφικά
BIDI Logger
DRULO
Correlators
RD533
Εντοπισμού πορείας
RD550
 
ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (GPR)
GS8000
LMX200
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
RISERBOND 1205CXA
RADIODETECTION T1660
 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡEARPOINT
FLEXIPROBE P540
FLEXITRAX P550
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - VAN
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
PIPELINE CURRENT MAPPER
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | RD 7200

ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Η σειρά RD7200 διακρίνεται για πλήθος νέων χαρακτηριστικών συγκεντρωμένα σε μια συσκευή. Ο Δέκτης 7200 είναι κατάλληλος για εργασίες στον Κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία για γρήγορο και ακριβή εντοπισμό θαμμένων σωλήνων και καλωδίων στο δύσκολο χώρο των εργοταξίων. Βρίσκει μεγάλο πεδίο εφαρμογής  στον κλάδο της Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Εκτός από τις βασικές εργασίες εντοπισμού εντοπίζει και φορητούς πομπούς sonde κατάλληλους για τον εντοπισμό μη μεταλλικών αγωγών όπως πλαστικών ή τσιμεντένιων με δυνατότητα προσπέλασης. Βοηθά στην αντιμετώπιση των δυσκολίων χαρτογράφησης στον Ενεργειακό κλάδο. Από τα δυσκολότερα ζητήματα είναι ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση καλωδίων σε χώρους με έντονα μαγνητικά πεδία όπως υποσταθμοί ή κάτω από δίκτυα ΥΤ. Το RD7200 διαθέτει κατάλληλους αλγόριθμους για την ψηφιακή επεξεργασία των σημάτων ώστε να λειτουργεί με ακρίβεια σε βεβαρημένα περιβάλλοντα. Έχει δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων ως προς γη και την ικανότητα μέτρησης βάθους σε παθητική κατάσταση λειτουργίας. Καθώς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επεκτείνονται είτε με χαλκό είτε με οπτικές ίνες, γίνεται όλο και δυσκολότερος ο εντοπισμός ενός καλωδίου ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που ταξιδεύει στα φρεάτια. Το RD7200 εκτός από την άριστη λειτουργία για βασικές εργασίες εντοπισμού παρέχει τα εργαλεία για τον εντοπισμό τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και τη δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων του μανδύα ως προς γη αποτελώντας την βέλτιστη λύση για τον Τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

 

Εργονομικό σχεδιασμό 
Μικρό βάρος και εργονομική λαβή.
Κατασκευή από ανθεκτικά υλικά με βαθμό προστασίας IP65
Τόσο ο δέκτης όσο και ο πομπός διαθέτουν ευκρινή, υψηλής αντίθεσης οθόνη LCD για ξεκάθαρες πληροφορίες σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

TruDepth 
Ακριβής μέτρηση του βάθους και του μετρούμενου ρεύματος στον αγωγό επιτρέπει μόνο όταν ο δέκτης είναι σωστά τοποθετημένος πάνω από τον αγωγό στόχο.

PowerFilters
Ο παθητικός εντοπισμός υπόγειων ηλεκτροφόρων καλωδίων σε περίπλοκα δίκτυα μπορεί να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω τις υπερκάλυψης από τα ισχυρά πεδία που αναπτύσσονται γύρω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Ο δέκτης RD8200 μπορεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά των αρμονικών συχνοτήτων που αναπτύσσονται στα ηλεκτροφόρα καλώδια και να διαχωρίσει την πηγή των σημάτων, ένα ή περισσότερα καλώδια, ώστε να χαρτογραφηθεί το κάθε ένα χωριστά.

Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές Li-Ion
Νέα επαναφορτιζόμενα πακέτα συσσωρευτών με στοιχεία Ιόντων Λιθίου (Lithium-Ion) για μεγαλύτερους χρόνους αυτονομίας με μικρότερο βάρος και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Compass και Peak
Σημαντικές λειτουργίες για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εργασία στο πεδίο. Η λειτουργία Compass παρουσιάζει στην οθόνη την φορά της όδευσης του αγωγού και τα κατευθυντήρια βέλη της κεραίας Peak οδηγούν με ασφάλεια και σαφήνεια στο κέντρο του αγωγού.


Η σειρά 7200 συνεργάζεται με 2 Πομπούς

RD7200 locator

 

Locate Frequencies

7

Sonde Frequencies

4

Passive Modes

3

Power Filters

Compass in active modes

Compass in passive modes

CPS, Power Filters

Depth in Power

CALSafe™

Fault Find

Lithium-Ion Battery

3 year warranty on registration*

* προαιρετικό παρελκόμενοΣυνεργαζόμενοι πομποί

Transmitters

Tx-10

Tx-5

Max. Output Power

10W

5W

Active Frequencies

16

16

Induction frequencies

8

8

Induction field strength

0.85

1

Eco Mode

Lithium-Ion Battery

3 year warranty on registration*

Η λειτουργικότητα και ευελιξία της σειράς RD7200 επεκτείνεται ακόμη περισσότερο με το μεγάλο εύρος παρελκομένων για δύσκολες εργασίες.

 

RD 7200 Τεχνικό φυλλάδιο


 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ | Ναυαρίνου 9, 10680, Αθήνα
Τηλ: 210 3600653, 00357 22 022502 | Fax: 210 3635835